فرهنگ > تلویزیون - مشرق نوشت : در سریال تلویزیونی «باغچه سم سم» که از تلویزیون افغانستان پخش می‌شود، شخصیت جدیدی وارد شده است.

همزاد جناب خان در افغانستان / عکس - تصویر 1

همزاد جناب خان در افغانستان / عکس

فرهنگ > تلویزیون - مشرق نوشت : در سریال تلویزیونی «باغچه سم سم» که از تلویزیون افغانستان پخش می‌شود، شخصیت جدیدی وارد شده است.

این عروسک دختری شش ساله افغان به نام زری است. زری پوست بنفش و بینی نارنجی دارد و مویش رنگارنگ است و لباس های محلی به تن دارد.

همزاد جناب خان در افغانستان / عکس - تصویر 2

همزاد جناب خان در افغانستان / عکس - تصویر 3

همزاد جناب خان در افغانستان / عکس - تصویر 4

58241

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه