ریما رامین‌فر، شبنم مقدمی و پیمان معادی روی فرش قرمز. فرهنگ > سینما - ریما رامین‌فر به همراه دیگر بازیگران فیلم «ابد و یک روز» روز گذشته در مراسم فرش قرمز این فیلم حاضر شدند. عکس: مهر. ۵۸۵۸.

ریما رامین‌فر، شبنم مقدمی و پیمان معادی روی فرش قرمز

فرهنگ > سینما - ریما رامین‌فر به همراه دیگر بازیگران فیلم «ابد و یک روز» روز گذشته در مراسم فرش قرمز این فیلم حاضر شدند.

ریما رامین‌فر، شبنم مقدمی و پیمان معادی روی فرش قرمز - تصویر 1

عکس: مهر

۵۸۵۸

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه